INFO
  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA JOHOGUNUNG
  • Rame Ing Gawe Sepi Ing Pamrih Memayu Hayuning Bawono

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 21 2,07%
2 2 s/d 4 Tahun 43 4,24%
3 5 s/d 9 Tahun 71 7,00%
4 10 s/d 14 Tahun 53 5,22%
5 15 s/d 19 Tahun 61 6,01%
6 20 s/d 24 Tahun 82 8,08%
7 25 s/d 29 Tahun 78 7,68%
8 30 s/d 34 Tahun 73 7,19%
9 35 s/d 39 Tahun 65 6,40%
10 40 s/d 44 Tahun 74 7,29%
11 45 s/d 49 Tahun 74 7,29%
12 50 s/d 54 Tahun 77 7,59%
13 55 s/d 59 Tahun 64 6,31%
14 60 s/d 64 Tahun 56 5,52%
15 65 s/d 69 Tahun 61 6,01%
16 70 s/d 74 Tahun 27 2,66%
17 Di atas 75 Tahun 35 3,45%
JUMLAH 1015 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1015 100,00%